Yrkesutbildningar med språkstöd på idékonferens

GRvux har vid två tillfällen fått möjlighet att presentera Yrkesutbildningar med språkstöd efter inbjudan till idékonferensen En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Konferensen arrangeras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Arbetsförmedlingen med syftet att lyfta lärande exempel från lokal nivå på vad kommuner/regioner och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

På årets konferens var fokus på samverkansfrågor, och ett brett spektrum av exempel på insatser för arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden presenterades däribland GRvux satsning Yrkesutbildningar med språkstöd som startade som ett pilotprojekt 2013 och som nu ingår i ordinarie utbud av regionsgemensamma yrkesutbildningar för vuxna.

Representanter för Arbetsförmedlingen berättade om Arbetsförmedlingens förnyelseresa, aktuella förändringar i arbetsmarknadspolitiken och om arbetsmarknadsläget.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, uttryckte att det behövs stora utbildningsinsatser för att lösa ett strukturellt problem vilket är glädjande för det utvecklingsarbete i utbildningsfrågor på GR.

Presentationerna nådde tillsammans 750 personer och möjliggjorde även spridning av information om andra projekt och verksamheter som relaterade till ämnet t.ex. GRINT, PlugInnovation och FN- och EU-rollspel.


Kontaktperson på GR:
Anne-Li Drath

Här kan du söka avgiftsfria och studiemedelsberättigade  yrkesutbildningar anordnade på ett antal olika orter inom Göteborgsregionen.

Senast uppdaterad: 2015-10-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund