Du är här:

SMOC - Europeisk modell för erfarenhetsutbyte

EU-kommissionen publicerar i januari 2014 en manual med goda exempel på hur europeiska projekt har genomförts med syftet att sprida framgångsrika metoder.

Indikatorerna gäller t.ex. hållbarhet och påverkansgrad. Projektet SMOC (Soft Open Method of Coordination) har utsetts som ett av dessa exempel.

GR ledde på uppdrag av Västra Götalandsregionen den västsvenska delen av EU-projektet inom Life Long Learning (LLL) under 2009 och 2010. Projektet innebar att sju regioner i Europa under två år identifierade sina "bästa exempel" på åtgärder för att öka tillväxten i enlighet med Lissabon-processen.

Erfarenhetsutbyte skedde mellan regionerna med syftet att ta del av varandras idéer och insatser. Metoden bygger på så kallad "mjuk" överföring av kunskaper. Forskare vid Florens Universitet följde processen. GR lyfte fram regional samverkan, flexibel vuxenutbildning, yrkeshögskole- utbildningar samt konceptet Teknikcollege för samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Under projektet tog svenska rektorer och utbildningschefer del av metoder för lärlingsutbildning i Österrike och Danmark.

Vid projektets avslutande konferens i Florens framkom att GR och VGR bland annat påverkat vuxenutbildningen i Baskien och Österrike. Teknikcollegekonceptet var intressant i Baskien och i Region Syddanmark.

Under projektets gång initierades ytterligare ett projekt, denna gång med entreprenörskapsfokus genom att partnern i Österrike inviterade GR in i ett samarbete som just avslutats.


 • Kontaktperson på GR
  Margaretha Allen

  Hitta direkt

  Göteborgsregionen (GR)

  Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

  Twitter
  Facebook
  Youtube
  Rss
  Prenumerera
  LinkedIn
  Göteborgregionens Kommunalaförbund