Besöksrekord på Gymnasiedagarna

10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp i att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangerades den 4-6 oktober GR Utbildnings årliga mässa Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. I år med besöksrekord.

Fler än någonsin ville medverka vid årets mässa inför gymnasievalet. 122 utställare fyllde mässhallen och 26 352 personer besökte mässan under de tre dagarna. Som vanligt fanns studie- och yrkesvägledare på plats för att möta eleverna och deras funderingar kring gymnasievalet, och genom chattfunktionen Gymnasiedagarna online mötte de elever som av olika anledningar inte kunde ta sig till mässan.

Nytt för i år var att språkguider fanns tillhands under eftermiddagarna för att hjälpa nyanlända elever med information om gymnasieskolan, om de olika nationella programmen eller i vägledningssamtal. Språkguiderna, som talade somaliska, persiska, dari, arabiska och östassyriska, användes mycket under de tider de fanns på plats på mässan.

Eftersom 2016 är Yrkesutbildningens år hade mässan även stort fokus på detta. Arbetslivets yta Anställningsbaren utökades och innehöll ett stort antal företag och branschorganisationer som stod redo att prata om vilka kompetenser som efterfrågas på en framtida arbetsmarknad. Därtill fanns EuroSkills och Skolverket på plats för att lyfta yrkestävlingar och dessa utbildningar.

Onsdagen den 12 oktober arrangerades även Gymnasiedagarna 4:e dagen, en mässa i mindre format för alla elever som ska söka till Gymnasiesärskolan. Här fanns samtliga gymnasiesärskolor i Göteborgsregionen samt några skolor med riksintag representerade för att möta sina framtida elever i en lugnare miljö.

För mer information, besök: www.gymnasiedagarna.selänk till annan webbplats

För mer information:
Wictoria Kovats

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund