Du är här:

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. Styrelsen godkänner också Göteborgsregionens ettåriga verksamhetsplan och detaljbudget. Den väljer vilka som ska sitta med i de politiska styrgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad.

Förbundsstyrelsen har 22 ledamöter och 11 ersättare och de sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor.

Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsstyrelsens mötesdagar 2019

 • Fredag 7-8 februari (v 6) överlämnandekonferens (förbundsstyrelse och styrgrupper)
 • Fredag 29 mars (v 13) i Alingsås kommun
 • Fredag 26 april (v 17) näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen
 • Fredag 24 maj (v 21) i Öckerö kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
 • Tisdag 18 juni (v 25) på Ullevi Restaurang och Konferens (kl. 16-17 ca)
 • Torsdag-fredag 26-27 september (v 39) styrelsekonferens
 • Fredag 18 oktober (v 42) i Stenungsunds kommun
 • Fredag 22 november (v 47) i Härryda kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)

Förbundsstyrelsens mötesdagar 2020

 • Fredag 21 februari (v 8) i Kungälvs kommun
 • Fredag 3 april (v 14) i Tjörns kommun
 • Fredag 24 april (v 17) näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen
 • Fredag 8 maj (v 19) i Mölndals kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
 • Tisdag 9 juni (v 24) på Ullevi Restaurang och Konferens (kl. 16-17 ca)
 • Torsdag-fredag 24-25 september (v 39) styrelsekonferens
 • Fredag 16 oktober (v 42) i Lerums kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
 • Fredag 27 november (v 48) i Lilla Edets kommun

Kommande möte

Föregående möte

Presidium/Arbetsutskott

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Axel Josefson (M)
Ordförande, Göteborg

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Jonas Attenius (S)
1:e vice ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Hans Forsberg (M)
2:e vice ordförande, Kungsbacka

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Miguel Odhner (S)
3:e vice ordförande, Kungälv

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund