Du är här:

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ser till att de mål som fullmäktige fattat beslut om följs. Styrelsen godkänner också Göteborgsregionens ettåriga verksamhetsplan och detaljbudget. Den väljer vilka som ska sitta med i de politiska styrgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad.

Förbundsstyrelsen har 22 ledamöter och 11 ersättare och de sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor.

Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Förbundsstyrelsens mötesdagar 2021

 • Fredag 12 februari (v 6) på GR
 • Fredag 19 mars (v 11) - strategidag
 • Fredag 7 maj (v 18) på GR (delregionalt kollektivtrafikråd)
 • Tisdag 15 juni (v 24) på GR (kl. 16-17.30 ca)
 • Torsdag 23 september (v 38) strategidag i Göteborg
 • Fredag 29 oktober (v 43) i Kungsbacka kommun
 • Fredag 19 november (v 46) i Göteborgs kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)

Förbundstyrelsens mötesdagar 2022

 • Fredag 11 februari, Plats: Ale kommun
 • Fredag 18 mars, Plats: Tjörns kommun
 • Fredag 13 maj - inklusive delregionalt kollektivtrafikråd, Plats: Mölndals kommun
 • Tisdag 14 juni, Plats: Göteborgs kommun
 • Fredag 20 september, Plats: Göteborgs kommun
 • Fredag 21 oktober, Plats: Lilla Edets kommun
 • Fredag 25 november - inklusive delregionalt kollektivtrafikråd, Plats: Lerums kommun

Senast uppdaterad:  

Kommande möte

Föregående möte

Presidium/Arbetsutskott

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Axel Josefson (M)
Ordförande, Göteborg

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Marina Johansson (S)
1:e vice ordförande, Göteborg

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Marith Hesse (M)
2:e vice ordförande, Partille

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Miguel Odhner (S)
3:e vice ordförande, Kungälv

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund