Du är här:

Övriga politiska uppdrag

Här listas övriga politiska uppdrag och GR-representation för mandatperioden 2015-2018.

BHU (Beredningen för hållbar utveckling) & Västkoms styrelse:

 • Jonas Ransgård (M), Göteborg
 • Miguel Odhner (S), Kungälv
 • Stefan Svensson (M), Partille
 • Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborg

BRG:s (Business Region Göteborg) styrelse:

 • Stefan Svensson (M) Partille
 • Marie Östh-Karlsson (S), Mölndal
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

Europakorridoren:

 • Johan Nyhus (S), Göteborg, ledamot
 • Per Vorberg (M), Härryda, ersättare

Stiftelsen Korsvägen - styrelsen:

 • Jonas Ransgård (M), Göteborg
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

Valberedningen:

 • Moa-Lisa Fransson (S), Göteborg
 • Lisbeth Boëthius (M), Göteborg
 • Patrik Karlsson (S), Mölndal
 • Hillevi Werring (MP), Göteborg
 • Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
 • Björn Watz (SD), Göteborg
 • Anna-Klara Behlin (V), Göteborg
 • Jan Utbult (KD), Öckerö
 • Jörgen Andersson (C), Lilla Edet

Västkom - stämmoombud 

 • Daniel Bernmar (V), Göteborg, ordinarie
 • Sofia Westergren (M), Stenungsund, ersättare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund