Du är här:

Styrgruppen för social välfärd

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för Göteborgsregionens arbete inom det sociala området. De 15 ledamöterna, som är folkvalda i medlemskommunerna, utses till styrgruppen av Göteborgsregionens styrelse.

Styrgruppen träffas regelbundet och hanterar gemensamma frågor. Det kan handla om informations- och erfarenhetsutbyte, men det kan även handla om beslut om en gemensam rekommendation eller sambruk av gemensam verksamhet.

Styrgruppens mötesdatum 2019

Obs – preliminära datum!

  • 7–8 februari kl 9–12
  • 25 april kl 9–12
  • 23 maj kl 13–16
  • 5 september kl 9–12
  • 3 oktober kl 9–12
  • 7 november kl 9–12

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

henrik-ripa

Henrik Ripa (M)
Ordförande, Lerum

eva-borg

Eva Borg (S)
Vice ordförande, Kungsbacka

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund