Kalkning i Göteborgsregionen

För att motverka försurningsskador på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag kalkas varje år sjöar och våtmarker i flera vattensystem inom Göteborgsregionen. Kalkningen sker om hösten och utförs med båt- och helikopterspridning.

GR samordnar kalkningsverksamheten i områden markerade i kartan till höger (kartan blir större om du klickar på den), därtill utförs parallellt kalkning i Ale, Göteborg, Lilla Edet och Stenungsund i kommunens egen regi.

Kalkning sker under hösten. Under kalkspridningen kan störningar i form av buller och tunga fordon på vägarna ske i närområdet kring de områden som kalkas.

Kalken sprids enligt kalkningsplaner som fastställs av Länsstyrelsen. Det är även Länsstyrelsen som ansvarar för uppföljning av resultatet av kalkningen, genom vattenkemiska undersökningar och biologiska studier i kalkade vatten.

För mer information om det nationella kalkningsprogrammet, se:

Kontaktperson på GR: Maria Axbrink

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund