Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen, som utgörs av politiker, leder vår avdelnings arbete. Verksamhetens ledstjärna är de regionalpolitiska utbildningsmål som Utbildningsgruppen har utarbetat och som är förankrade i kommunerna.

Utbildningsgruppen utses av Förbundsfullmäktige och är GRs politiska styrgrupp för regiongemensamma satsningar på det livslånga lärandets område. Visionen för Utbildningsgruppens arbete inrymmer två utmaningar – dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildningsverksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.

Utbildningsgruppen fastställer årliga inriktningar för arbetet inom GR Utbildning samt har myndighetsansvar gällande antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen.

Utbildningsgruppens målgrupper utgörs av 240 000 elever, drygt 20 000 pedagoger och cirka 1 500 skolledare. Arbetet är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet och omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för.


Kontaktperson på GR: Theresa Björnström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund