Ledningsgrupp

Förbundsdirektören leder arbetet på GR och svarar för verksamheten inför förbundsstyrelsen. I ledningsgruppen ingår de fem avdelningscheferna samt kommunikationsstrategen.

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

031-335 51 96

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Anette Johnsson

Avdelningschef Administrativ service

031-335 51 43

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Eva-Lena Hedvall

Kommunikationsstrateg

031-335 51 28