Ledningsgrupp

Förbundsdirektören leder arbetet på GR och svarar för verksamheten inför förbundsstyrelsen. I ledningsgruppen ingår de fem avdelningscheferna samt kommunikationsstrategen.

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Malin Ankarhem

Avdelningschef Stab och konferens

031-335 51 05

Bo Andersson

Avdelningschef Ekonomi

031-335 51 10

Eva-Lena Hedvall

Kommunikationsstrateg

031-335 51 28

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74