Du är här:

Nytt samverkansavtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har länge legat i framkant när det gäller regional samverkan kring vuxenutbildning. Nu har kommunerna tagit samarbetet till en ännu högre nivå genom ett nytt samverkansavtal kring vuxnas lärande. Läs mer >

Vuxenutbildningssamverkan


Göteborgsregionens 13 kommuner har sedan 2003 samverkat kring vuxenutbildning för att möjliggöra och vidareutveckla en regional satsning på tillväxtskapande yrkesutbildningar. En samverkan som möjliggör en optimering av de kommunala resurser som erbjuds och som ger kommunernas innevånare ett bredare utbud av yrkesutbildningar att ta del av. Genom nätverkande ges möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte.

 

Vuxenutbildningssamverkan

Yrkesutbildning för vuxna

Integration

Samverkan med arbetsmarknaden

Kvalitetsarbete & uppföljningar

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund