Beredningsgrupp miljö och samhällsbyggnad

Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom miljö och samhällsbyggnad samt utbyter erfarenheter. Beredningsgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Beredningsgruppen har 19 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Johannes Hulter, foto

Johannes Hulter (S), ordförande, Göteborg

Åsa Harzel, foto

Åsa Harzell (M), vice ordförande, Göteborg

Ledamöter
NamnKommun
Johannes Hulter (S), ordfGöteborg
Åsa Hartzell (M), vice ordfGöteborg
Jan Murray (M)Ale

Lady France Mulumba (KD)

Alingsås

Joakim Larsson (MP)Göteborg

Veronica Öjeskär (D)

Göteborg

Ann Catrine Fogelgren (L)

Göteborg

Karin Karlsson (V)

Göteborg

Patrik Linde (S)Härryda

Fredrik Hansson (C)

Kungsbacka

Jonas Andersson(S)Kungälv

Arne Molander (M)

Lerum

Mona Dieng (S)Lilla Edet

Andreas Freiholtz (SD)

Lilla Edet

Merjem Maslo (M)Mölndal

Isabelle Asadian Strandman (S)

Partille

Wouter Fortgens (M)Stenungsund
Bengt-Arne Andersson (M)Tjörn
Göran Olsson (S)Öckerö

Mötesdagar 2023

23 februari
Plats: GR

13 april (även Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR)
Plats: GR

16 maj
Plats: GR

31 augusti
Plats: GR

21 september
Plats: GR

26 oktober(även Delregionalt kollektivtrafikråd, DKR)
Plats: GR

Föredragningslista kommande möte

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt