Beredningsgrupp social välfärd

Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom det sociala välfärdsområdet samt utbyter erfarenheter. Beredningsgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Beredningsgruppen har 18 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Marina Johansson (S), ordförande, Göteborg. Bild: Magnus Gotander.

Elisabet Lann (KD), vice ordförande, Göteborg. Bild: Carolin Freiholtz.

Ledamöter
NamnKommun
Marina Johansson (S), ordförandeGöteborg
Elisabet Lann (KD), vice ordförandeGöteborg
Hanna Bendz (C)Ale
Kent Perciwall (KD)Alingsås
Jenny Broman (V)Göteborg
Mariette Höij Risberg (D)Göteborg
Maria Kornevik Jakobsson (C)Härryda
Hravn Forsne (M)Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S)Kungälv
Jon Haraldsson (S)Lerum
Zara Blidevik (M)Lilla Edet
Lorentz Lindell (SD)Lilla Edet
Ove Dröscher (S)Mölndal
Kenneth Wallengren (MP)Mölndal
Mattias Olsson Ruppel (M)Partille

Jan Rúden (S)

Stenungsund

Gun Alexandersson Malm (L)

Tjörn

Sandra Svensson (M)

Öckerö

Mötesdagar 2024

26 januari kl. 9-12
Plats: GR

8 mars kl. 9-12
Plats: GR

24 april kl. 13-16
Plats: GR

31 maj kl. 9-12
Plats: GR

29 aug kl. 9-12
Plats: GR

3 okt kl. 9-12

Plats: GR

14 november kl. 9-12

Plats: GR

 

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88