Projekt avslutat

Urbana stationssamhällen – förtätning för god tillgänglighet

Stationer ökar tillgänglighet på regional och nationell nivå och skapar potential för utveckling i stationsnära samhällen. Samtidigt påverkas stationssamhällen av hinder i den bebyggda miljön.

Syfte och mål

Syftet med projektet är därför att utveckla en analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet utifrån de globala målen, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen. Resultatet av analysen förväntas leda till insikter om möjliga konflikter och synergier mellan sociala, ekonomiska och ekologiska effekter, men också mellan Trafikverkets och kommunernas uppdrag och mål.

Finansiär

Trafikverket

Fördjupning

Projektets analysresultat väntas bli ett viktigt beslutsunderlag i kommunernas och Trafikverkets gemensamma planering och utveckling av framtida stationsområden och -samhällen i Sverige.
Projektet bygger vidare på kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället som pågick inom Mistra Urban Futures Länk till annan webbplats. 2014-2019 och som nu fortsätter inom Urban Futures Länk till annan webbplats., forskningscentret för hållbar stadsutveckling i Göteborg.

Läs mer: Projektet på Urban Futures webbplats Länk till annan webbplats..

Resultat

Rapport: Förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet - Utveckling av en analys- och utvärderingsmetod Pdf, 16 MB.

Webbinarieserien Förtätning på rätt spår genomfördes i samarbete med Trafikverket under 2021 och 2022. Dokumentation från webbinarierna hittar du på sidan Förtätning på rätt spår på Urban Futures webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Arbetet kring utveckling av stationsnära samhällen har efter detta projekts avslut fortsatt i Urbana stationssamhällen - realisering av potentialer i stationsnära områden.

Kontakt

I korthet

Pågår

2020–2022

GR:s roll

Projektledning, utförare

Projektägare

Urban Futures

Medverkande

GR, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggteknik vid Högskolan Dalarna och Urbana och regionala studier vid KTH

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Länk

Projektwebbplats Urban Futures Länk till annan webbplats.