Projekt

Samhället förändras snabbt och utmaningarna är komplexa. Därför behövs nytänkande och innovation. Genom samarbetet i GR kan medlemskommunerna utveckla metoder och bygga kunskap tillsammans med andra.

GR har många års erfarenhet av att driva projekt och har en hög trovärdighet bland finansiärer. Bland de största finns Europeiska socialfonden, Västra Götalandsregionen, Skolverket, Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Flera projekt finansieras också helt eller delvis av medlemskommunerna. 

Projekten utgår från de mål som politikerna i GR har beslutat om. De utformas alltid i nära dialog med medlemskommunerna, så att de möter de behov som finns i verksamheterna. I projekten kan kommunerna ta sig an gemensamma problem genom att undersöka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och att använda ny teknik.

GR genomför ett stort antal EU-finansierade projekt tillsammans med medlemskommunerna. Projekten stärker utvecklingsarbetet lokalt och regionalt samt är viktiga för samarbetet med andra EU-länder. GR för även en kontinuerlig dialog med myndigheter och regionala aktörer som ansvarar för EU:s fonder och program, för att öka medlemskommunernas förutsättningar att ta del av europeiska projektmedel.

Lär dig mer om vilka medel din kommun kan söka från EU

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73