Stöd och erbjudande

Lär dig mer om vilka medel din kommun kan söka från EU

Det finns medel att söka från EU – men vilka? Här hittar du mer information om EU:s programperiod 2021–2027 och det stöd som GR erbjuder medlemskommunerna.

En man har på sig en vit t-shirt med en EU-symbol tryckt på bröstet. Symbolen har en blå bakgrund som ser ut att vara målad med pensel och ovanpå finns de gula stjärnorna.

Budget- och programperioden 2021-2027

I januari 2021 gick EU in i en ny budget- och programperiod för åren 2021–2027. Budgeten omfattar 1 824 miljarder euro och kommer att finansiera närmare 40 EU-program under sjuårsperioden. Pengarna ska användas för att ta itu med EU:s långsiktiga prioriteringar, till exempel den gröna och digitala omställningen. Under perioden har dessutom extra medel tillförts för att hantera konsekvenserna av coronapandemin.

GR:s stöd till medlemskommunerna

GR erbjuder olika insatser för att öka kunskapen om EU-programmen. Förhoppningen är att fler kommuner ska kunna ta del av de medel som finns att söka. Medlen kan bidra till att möta de utmaningar som GR:s politiker har definierat i Strategisk inriktning 2020-2023.

Faktablad

Faktabladen innehåller information om olika EU-program samt politiska prioriteringar. Syftet är att ge fördjupad kunskap samt ökad förståelse för programmens användningsområden.

Rapport

Rapporten ger en övergripande bild av vilka möjligheter till finansiering som finns för Göteborgsregionens kommuner.

EU:s fonder och program 2021–2027 Pdf, 877 kB.

Webbinarier och utbildningsfilm

GR erbjuder även webbinarier samt en kort utbildningsfilm om EU:s programperiod. Dessa utgår från GR:s strategiska inriktning och vänder sig till tjänstepersoner i medlemskommunerna. Kommande webbinarier publiceras här så snart datum är satta.

Kontakt

I korthet

EU:s programperiod

I januari 2021 gick EU in i en ny budget- och programperiod för åren 2021–2027.

De finansiella medel som finns att söka inom EU:s fonder och program är verktyg som kan bidra till att GR och medlemskommunerna klarar av att möta de utmaningar som GR:s strategiska inriktning pekar ut.

GR:s stöd

GR stöttar medlemskommunerna genom att ta fram olika typer av material och utbildningar.

Läs mer

EU och internationellt arbete har under många års tid varit ett prioriterat område inom Göteborgsregionen. Läs mer om hur vi arbetar under samverkan och påverkan samt utvecklingsprojekt.

Uppdaterad