Myndighetsuppdrag och samordning

Genom samverkan i GR kan kommunerna skapa samordningsvinster. Vi ansvarar bland annat för antagningen till gymnasieskolan i hela Göteborgsregionen. GR samordnar även ett flertal verksamheter för kommunernas räkning.

Myndighetsuppdrag

Medlemskommunerna samverkar sedan flera år kring en gemensam gymnasieantagning. GR har fått uppdraget att vara myndighet på området och svarar för antagningen i enlighet med skollagen och gymnasieförordningen.

Tack vare samverkan kan elever välja gymnasieskola i hela Göteborgsregionen, oavsett hemkommun. Regionen kan erbjuda alla nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram, vilket medverkar till att öka attraktions- och konkurrenskraften. Genom samverkan kan också utbudet planeras och dimensioneras så att utbildningarna svarar mot behoven på arbetsmarknaden.

Samordning

Genom den regionala samordningen sparar medlemskommunerna tid och pengar. GR samordnar flera verksamheter på kommunernas uppdrag. Några exempel:

  • Läromedelsbeställning. Alla kommunala skolor i Göteborgsregionen, samt flertalet av de fristående, beställer sina läromedel via GR. För att stötta kommunerna utvecklar GR också ett system för beställning, hantering och tilldelning av digitala läromedelslicenser. På så sätt ska skolor och kommuner kunna hantera digitala läromedel på ett enkelt och tillgängligt sätt.
  • Film- och ljudmedia. GR distribuerar strömmande film- och ljudmedia till skolor i medlemskommunerna samt till Varberg och Falkenberg. Detta sker via film- och mediatjänsten GR Play Skola. Allt material från Göteborgsregionen har institutionella visningsrättigheter.
  • GR har utvecklat praktikplatsen.se – ett verktyg som hjälper elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Här kan utbildningsanordnare i kommunerna samordna all praktik och kontakter på ett ställe. Elever och studenter söker själva sina praktikplatser och arbetsgivare kan enkelt följa dem som de ska ta emot.
  • Vattenvård. GR samordnar kalkning av sjöar och våtmarker i några av medlemskommunerna. Kalken sprids enligt planer som fastställs av länsstyrelsen.

Kontakt

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20