Metod och verktyg

Film- och mediatjänsten GR Play Skola

Göteborgsregionen (GR) erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram som en del av läromedelsområdet. All personal i Göteborgsregionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala skolor kan skapa ett konto hos oss för att använda strömmande media i undervisningen. Skolpersonal kan också ge eleverna tillgång till egna elevkonton.

Vi distribuerar strömmande film- och ljudmedia till kommunala skolor samt flertalet fristående i GR:s medlemskommuner, Varberg och Falkenberg. Detta sker via film- och mediatjänsten GR Play Skola (fd GR-SLI). Kontakta oss om du arbetar på en fristående skola utan avtal.

Personalkonto och elevkonto

Som skolpersonal kan du enkelt skapa ett konto för att använda film- och ljudmedia i undervisningen. Du kan även administrera elevkonton med nödvändiga åldersbegränsningar.

Även elever kan skapa konton för att kunna ta del av tjänsten på egen hand. Eleven ansöker själv om kontot som godkänns av en lärare på skolan.

Upphovsrätt

För att kunna visa film och annan media i klassrummet måste du ha upphovsmannens tillstånd. I vår film- och mediatjänst kan du vara trygg med att allt material är försett med de institutionella visningsrättigheter som krävs för visning i skolan.

På uppdrag av regeringen arbetar bland annat Statens medieråd och Svenska filminstitutet med att stärka ungas kunnande inom Media- och informationskunnighet (MIK) och film. Filmupplevelsen och förmågan att kunna skapa, tolka och analysera film anses vara en värdefull utgångspunkt för lärande samt för att uppfylla skolans uppdrag när det gäller värdegrund och övergripande perspektiv.

Filmkunnighet ses idag, både i sig själv och som en del i det vidare begreppet MIK, som en fråga om demokrati. Inom ramen för regeringens filmpolitiska mål betonas att ”filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet” och vikten av att ”barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och möjlighet till eget skapande”. Utan rörlig bild- och filmkunnighet, menar Svenska Filminstitutet, kan vi inte vara fullt ut källmedvetna.

Inom Göteborgsregionen erbjuder GR skolorna ett stort utbud av korta och långa filmer, TV- och radioprogram som stärker denna riktning. Idag nås utbudet av samtliga kommunala och flertalet fristående skolor i området. Varje månads startas ca 100 000 filmer, numera allt fler av eleverna själva som med lärares godkännande, och med nödvändiga åldersbegränsningar, kan utforska stora delar av utbudet på egen hand.

Mer om Göteborgsregionens arbete med läromedel och pedagogiskt stöd

GR har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola. Vi erbjuder också utbildningsinsatser inom bland annat digitalt lärande och lärmiljöer samt arrangerar Läromedelsmässan varje år, som är en av Sveriges största mässor för alla som arbetar inom förskola, grundskola och anpassad grundskola.

Läromedel och pedagogiskt stöd

Kontakt

Film och media

Telefontid: Mån-fre 9.00-15.00 (tis från 10.30). Lunchstängt 12.15-13.15.

031-335 53 98

Uppdaterad