Myndighetsuppdrag

Gymnasieantagningen

Gymnasieantagningen genomför antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen. Genom samverkansavtal kan alla unga studera på valfri gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, även utanför hemkommunen.

Kommunerna i Göteborgsregionen samverkar sedan tjugo år kring en gemensam gymnasieantagning. GR har fått i uppdrag att vara myndighet på området och svarar för antagningen enligt skollagen och gymnasieförordningen.

Eleverna kan välja från ett brett utbud

Tack vare de samverkansavtal som finns i Göteborgsregionen kan unga som bor i en kommun studera på en gymnasieskola i en annan. Samverkan gör också att regionen kan erbjuda samtliga nationella program och ett brett urval av inriktningar.

Göteborgsregionens alla gymnasieskolor och program hittar du på webbplatsen för gymnasievalet. Länk till annan webbplats.

GR tar också varje år fram utbildningskatalogen Vad ska jag välja?

Ansökan till gymnasieskolan

Elever ansöker till gymnasieskolan på webbplatsen för gymnasievalet. Länk till annan webbplats.

Sökande som har frågor om gymnasievalet eller om inloggningsuppgifter till ansökningswebben ska i första hand kontakta sin studie- och yrkesvägledare.

Tidsplan för antagningsåret

Tidsplan för antagningsåret Pdf, 132 kB. fastställs av Göteborgsregionens antagningsnämnd.

Arbetsordning och etiska regler för skolor

Arbetsordning för gymnasieskolor och Gymnasieantagningen inom GR Pdf, 429 kB. ger en sammanfattande bild kring ansvarsområden och de aktiviteter som genomförs under ett antagningsår. I sammanställningen Etiska regler Pdf, 133 kB. finns regler som alla gymnasieskolor har att förhålla sig till i Göteborsgergionens gemensamma arbete kring gymnasieantagning.

Handbok för gymnasieantagning

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tillhandahåller Handbok för gymnasieantagning Länk till annan webbplats.som ett stöd för alla som arbetar med antagningsrelaterade frågor. I handboken samlas bestämmelser gällande gymnasieantagning samt råd kring hur bestämmelser kan tillämpas.

Anpassad gymnasieskola

Elever som ska söka till anpassad gymnasieskola får en ansökningsblankett av sin avlämnande skola. Ansökan skickas sedan till den som är ansvarig i den sökandes hemkommun.

Teknikprogrammets fjärde år

Göteborgsregionens gymnasieantagning genomför även antagningen till teknikprogrammets fjärde år – Gymnasieingenjör för regionens gymnasieskolor.

Antagningsstatistik

Gymnasieantagningen verkar för att regionens elever i så stor utsträckning som möjligt ska få sina förstahandsval tillgodosedda. Detta är något som kommunerna ska bidra till, enligt gymnasieförordningen.

Antagningsstatistik sammanställs fyra gånger per år: vid ansökningsperiodens slut i februari, preliminärantagningen i april, slutantagningen i juni samt vid reservantagningen, som är antagningens avslut, i september.

Mässa och öppet hus i samband med gymnasievalet

I samband med gymnasievalet arrangerar GR mässorna Gymnasiedagarna och Future skills samt mässan för anpassad gymnasieskola. På så sätt kan eleverna få information om gymnasievalet, de olika gymnasieskolorna och utbildningarna.

Läs mer på Gymnasiedagarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer om Göteborgsregionens samverkan kring gymnasieskola

I över 20 år har kommunerna i Göteborgsregionen samarbetat kring gymnasieskolan. Genom den regionala samverkan kan elever välja gymnasieutbildning i hela Göteborgsregionen, vilket ger dem fler valmöjligheter. Samverkan gör också att kommunerna kan planera gymnasieutbildningarna så att de svarar mot behoven på arbetsmarknaden samt samordnas så att kommunernas resurser används optimalt.

Inom området gymnasieskola driver Göteborgsregionen (GR) också flera nätverk för erfarenhetsutbyte och andra uppdrag som stärker kvaliteten i regionens gymnasieskolor.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Postadress

Göteborgsregionen (GR)
Gymnasieantagningen
Box 5073, 402 22 Göteborg

Webbplats för gymnasievalet

www.indra2.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad