Metod och verktyg

Praktikplatsen.se – ett verktyg för matchning av olika former av praktik

Att erbjuda, ansöka och administrera praktikplatser ska vara lätt! Därför har Göteborgsregionen (GR) utvecklat praktikplatsen.se – ett verktyg som hjälper elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Utbildningsanordnare samordnar all praktik och kontakter på ett ställe, elever och studenter söker själva sina praktikplatser och arbetsgivare kan enkelt följa vilka som kommer till dem.

Praktikplatsen hjälper till att hålla koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar – och används i samverkan med flera regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet.

Praktikplatsen.se har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) i nära samverkan med användarna GR:s medlemskommuner och övriga samverkanspartner, med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Praktikformer som praktikplatsen.se hanterar

  • Prao - Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan
  • Apl - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning
  • LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola

Så började det

Göteborgsregionen (GR) har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan mellan skola och arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se.

Arbetet bottnar sig i att medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) såg ett behov av ökat samarbete för att stötta skolorna i Göteborgsregionen och skapa likvärdiga möjligheter för eleverna att ha kontakt med arbetslivet. 2003 började vi med att samordna praktikplatser i regionen. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning.

Ett nätverk på nationell nivå

I dag är Praktikplatsen en samverkansplattform där omkring 80 kommuner, 520 utbildningsanordnare och 12 000 arbetsgivare i hela Sverige samarbetar kring praktik i olika former. Varje år matchas cirka 74 000 praktikplatser.

Flera gånger per år arrangerar Praktikplatsen mötesplatser i form av samverkansforum på nationell nivå, där Praktikplatsens samverkanspartner kan träffas för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Det ihop med skräddarsydda insatser, material och workshoppar.

Inspirationsportal

I samband med att Praktikplatsen fick en ny webbplats i början på 2024 så har en inspirationsportal tillkommit. Där finns inspiration, guider och förberedelser för dig som är student, skolpersonal och arbetsgivare. I inspirationsportalen kan även kommuner och utbildningsanordnare ta del av material kopplat till praktiksamverkan.

Kontakt

I korthet

Webbplats

praktikplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medfinansiär

Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad