Metod och verktyg

Praktikplatsen.se – ett verktyg för matchning av olika former av praktik

Att erbjuda, ansöka och administrera praktikplatser ska vara lätt! Därför har Göteborgsregionen (GR) utvecklat praktikplatsen.se – ett verktyg som hjälper elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Utbildningsanordnare samordnar all praktik och kontakter på ett ställe, elever och studenter söker själva sina praktikplatser och arbetsgivare kan enkelt följa vilka som kommer till dem.

Webbplatsen hjälper till att hålla koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar – och används i samverkan med flera regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet.

Praktikformer som praktikplatsen.se hanterar

  • Prao - Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan
  • Apl - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning
  • LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola
  • Feriepraktik - arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar
  • Arbetsmarknadspraktik - praktik för individer som står långt ifrån arbetslivet

Så började det

Göteborgsregionen (GR) har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan mellan skola och arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor, SAK-rådet, initierade idéen om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning.

Praktikplatsen.se har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) i nära samverkan med användarna GR:s medlemskommuner och med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Kontakt

I korthet

Webbplats

praktikplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medfinansiär

Västra Götalandsregionen (VGR)

Uppdaterad