Skola och utbildning

Utbildning underlättar för individen att få ett arbete och bli delaktig i samhället. Eftersom arbetsmarknaden också förändras och ställer krav på nya kompetenser behöver människor lära hela livet. Skola och utbildning är därför en viktig pusselbit även för kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen.

Alla elever ska ges rätt förutsättningar att klara skolan och komma in i arbetslivet. När unga gör rätt val gällande studier och yrken gynnar det både individen och samhället. Det gör att elever i högre grad fullföljer sina studier, får ett jobb och minskar risken för att hamna i utanförskap. Det främjar också den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Skolans digitalisering bidrar till en ökad likvärdighet och ger fler elever en större möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar.

Men det behövs också engagerade lärare. I Göteborgsregionens skolor råder en stor lärarbrist och det kommer under många år framöver att finnas stora behov av att hitta lösningar för att rekrytera och behålla lärare.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Kommunerna i Göteborgsregionen arbetar metodiskt och målmedvetet för ett fördjupat samarbete inom utbildningsområdet sedan 1995. Något liknande finns ingen annanstans i Sverige. Samarbetet omfattar hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Totalt involverar det 240 000 studerande i alla åldrar från förskola till vuxenutbildning, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor.

Kommunernas samverkan gör att eleverna kan välja utbildningar även utanför den egna kommunen. På så sätt får de tillgång till ett brett utbud som kan ge dem den kompetens de behöver i framtidens arbetsliv.

Genom GR driver kommunerna också gemensamma projekt och gör andra insatser som leder till skolutveckling. Bland annat arbetar vi strategiskt med lärarförsörjning, samordnar inköp av läromedel och tillsammans med kommunerna planerar och dimensionerar vi utbudet av gymnasieutbildningar i regionen.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad inom skola och utbildning:

Kontakt

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20