Politik

Göteborgsregionen (GR) styrs av politiker från de 13 medlemskommunerna. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Det finns flera politiska organ inom GR: