Övriga politiska uppdrag

Här listas övriga politiska uppdrag och GR-representation för mandatperioden 2023–2026.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

GR är representerat i BHU Länk till annan webbplats. genom förbundsstyrelsens presidium.

 • Jonas Attenius (S), Göteborg
 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Miguel Odhner (S), Kungälv
 • Marith Hesse (M), Partille

Västkom

GR är representerat i Västkoms Länk till annan webbplats. styrelse genom förbundsstyrelsens presidium.

 • Jonas Attenius (S), Göteborg
 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Miguel Odhner (S), Kungälv
 • Marith Hesse (M), Partille

Business Region Göteborg (BRG)

GR har tre representanter och en ersättare i styrelsen för Göteborgs näringslivsbolag BRG Länk till annan webbplats. som även har ett regionalt uppdrag och ett samverkansavtal med GR.

 • Stefan Gustafsson (S), Mölndal, ledamot
 • Marith Hesse (M) Partille, ledamot
 • Peter Arvidsson (SD), Härryda, ledamot
 • Bengt Forsling (S), Bollebygd, ersättare

Stiftelsen Korsvägen

GR är en av fyra stiftare i Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB. Två representanter från GR finns i styrelsen.

 • Kristian Vramsten (M), Mölndal
 • Renee Bengtsson (S), Lerum

Skolnämnd för ISGR

ISGR är en grundskola med internationell profil som ägs till 100 procent av GR. Den internationella delen av skolan styrs av en bolagsstyrelse. Den svenska sektionen ligger under GR:s förvaltning och styrs av en skolnämnd.

Ledamöter

 • Anna Sibinska (MP), Göteborg, ordförande
 • Kristina Tharing (M), Göteborg, vice ordförande
 • Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
 • Anita Waltersdotter (V), Göteborg
 • Renée Bengtsson (S), Lerum
 • Kajsa Hamnén (M). Mölndal
 • Miylon Tekle-Haile (S), Göteborg

Ersättare

 • William Hult (S), Kungälv
 • Axel Stockenfeldt (M), Kungsbacka
 • Jan Hermfelt (SD), Göteborg
 • Erik Andreasson (V), Kungälv
 • Pija Ekström (S), Göteborg

Valberedningen

GR har en valberedning som är utsedd av förbundsfullmäktige.

Ledamöter

 • Camilla Widman (S), Göteborg, sammankallande
 • Anders Sundberg (M), Göteborg, vice sammankallande
 • Per Olov Risman (SD), Härryda
 • Jennifer Merelaid Hankins (V), Göteborg
 • Jens Christian Berlin (L), Alingsås
 • Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
 • Gunilla Lindell (KD), Lerum
 • Andreas Hernbo (MP), Göteborg
 • Veronica Öjeskär (D), Göteborg

Ersättare

 • Vakant (S),
 • Marianne Pleijel (M), Kungsbacka
 • Mikael Brodin (SD), Mölndal
 • Erik Andreasson (V), Kungälv
 • Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
 • Ove Wiktorsson (C), Kungälv
 • Johanna Holmdahl (KD, Göteborg
 • Tanja Siladji Dahne(MP), Tjörn
 • Mattias Arvidsson (D), Göteborg

Instruktion för valberedningen

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad