Övriga politiska uppdrag

Här listas övriga politiska uppdrag och GR-representation för mandatperioden 2019–2022.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU)

GR är representerat i BHU Länk till annan webbplats. genom förbundsstyrelsens presidium.

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Marina Johansson (S), Göteborg
 • Marith Hesse (M), Partille
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

Västkom

GR är representerat i Västkoms Länk till annan webbplats. styrelse genom förbundsstyrelsens presidium.

 • Axel Josefson (M), Göteborg
 • Marina Johansson (S), Göteborg
 • Marith Hesse (M), Partille
 • Miguel Odhner (S), Kungälv

Business Region Göteborg (BRG)

GR har tre representanter i styrelsen för Göteborgs näringslivsbolag BRG Länk till annan webbplats. som även har ett regionalt uppdrag och ett samverkansavtal med GR.

 • Marith Hesse (M) Partille
 • Stefan Gustafsson (S), Mölndal
 • Peter Arvidsson (SD), Härryda

Stiftelsen Korsvägen

GR är en av fyra stiftare i Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB. Två representanter från GR finns i styrelsen.

 • Kristian Vramsten (M), Mölndal
 • Renee Bengtsson (S), Lerum

Skolnämnd för ISGR

ISGR är en fristående skola med internationell profil som ägs till 100 procent av GR. Den internationella delen av skolan styrs av en bolagsstyrelse. Den svenska sektionen ligger under GR:s förvaltning och styrs av en skolnämnd.

Ledamöter

 • Kristina Tharing (M), Göteborg, ordförande
 • Ulf Carlsson (MP), Göteborg, vice ordförande
 • Katarina Bosetti Kristoffersson (S), Partille
 • Johan Ahlsell (M), Mölndal
 • Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
 • William Hult (S), Kungälv
 • Jessica Blixt (D), Göteborg
 • Matti Ahlqvist, Astra Zeneca
 • Peter Elmfeldt, SKF

Ersättare

 • Pija Ekström (S), Göteborg
 • Pär Gustafsson (L), Göteborg
 • Jan Hermfelt (SD), Göteborg
 • Renée Bengtsson (S), Lerum
 • Jenny Broman (V), Göteborg
 • Veronica Ekstedt Nyberg, Volvo Cars
 • Martin Lexa, Mölnlycke Health Care

Valberedningen

GR har en valberedning som är utsedd av förbundsfullmäktige.

Ledamöter

 • Mats Arnsmar (S), Göteborg, sammankallande
 • Anders Sundberg (M), Göteborg, vice sammankallande
 • Stefan Falktorp (SD), Partille
 • Jennifer Merelaid Hankins (V), Göteborg
 • Veronica Öjeskär (D), Göteborg
 • Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg
 • Jörgen Andersson (C), Lilla Edet
 • Hillevi Werring (MP), Göteborg
 • Gunilla Lindell (KD), Lerum

Ersättare

 • Jim Aleberg (S), Ale
 • Marianne Pleijel (M), Kungsbacka
 • Mikael Brodin (SD), Mölndal
 • Ronny Lindqvist (V), Mölndal
 • Mattias Arvidsson (D), Göteborg
 • Annika Westh (L), Öckerö
 • Ove Wiktorsson (C), Kungälv
 • Hillevi Werring (MP), Göteborg
 • Jakob Hallman (KD, Stenungsund

Instruktion för valberedningen

Kontakt

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad