Beredningsgrupp arbetsmarknad

Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet samt utbyter erfarenheter. Beredningsgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Beredningsgruppen har 17 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Anders Svensson (M), ordförande, Göteborg

Anette Holgersson (V), vice ordförande, Lerum

Ledamöter
NamnKommun
Anders Svensson (M), ordförandeGöteborg
Anette Holgersson (V), vice ordförande

Lerum

Annica Westdahl Eriksson, (SD)Ale

Kristina Grapenholm (L)

Alingsås

Blerta Hoti (S)

Göteborg
Jim Tellefsdal (S)

Göteborg

Jessica Blixt (D)

Göteborg

Håkan Eriksson (KD)Härryda

Helena Nyborg (KD)

Kungsbacka
Anders Holmensköld (M)Kungälv

Viktor Lundblad (M)

Lerum

Mona Dieng (S)

Lilla Edet

Bernt A Runberg (S)

Mölndal

Adam Algotsson Johnstone (M)

Partille

Linda-Maria Hermansson (C)

Stenungsund

Maria Renfors (M)

Stenungsund

Gun Alexandersson Malm (L)

Tjörn

Erik Johansson (L)

Öckerö

Eva Ternegren (Mp)

Göteborg

Mötesdagar 2024

31 januari, kl. 09.00- 12.00
Plats: GR

6 mars, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

26 april, kl. 09.00- 12.00
Plats: GR

30 maj, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

30 augusti, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

4 oktober, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

15 november, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad