Beredningsgrupp arbetsmarknad

Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet samt utbyter erfarenheter. Styrgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Beredningsgruppen har 15 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Thorbjörn Carlsson (S), ordförande, Partille.

Monica Neptun

Monica Neptun (L), vice ordförande, Kungsbacka

Ledamöter
NamnKommun
Thorbjörn Carlsson (S), ordförandePartille
Monica Neptun (L), vice ordförandeKungsbacka
Alexis Tranmarker (SD)Ale
Otto Stryhn (SD)Alingsås
Ingrid Andreae (S)Göteborg
Bengt Jildmalm (D)Göteborg
Anna Hildesson (V)Göteborg
Håkan Eriksson (KD)Härryda
Anders Holmensköld (M)Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP)Lerum
Mona Burås Dieng (S)Lilla Edet
Merjem Maslo (M)Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C)Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V)Tjörn
Maria Brauer (S)Öckerö

Mötesdagar 2022

20 januari , kl 09.00- 12.00
Plats: Teams

23 februari, kl. 09.00- 12.00
Plats: Teams

20 april, kl. 09.00- 12.00
Plats: Teams

19 maj, kl. 09.00- 12.00
Plats: GR

29 september, kl. 09.00-12.00
Plats: Teams

2 november, kl. 09.00-12.00
Plats: GR

15 decemer, kl. 13.00- 16.30

Plats: GR

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad