Förtroendevalda revisorer

Göteborgsregionen har fem förtroendevalda revisorer som är utsedda av förbundsfullmäktige för att granska förbundets räkenskaper och förvaltning.

De förtroendevalda revisorerna är utsedda för aktuell mandatperiod och tjänstgör fram till dess revisionsberättelsen för mandatperiodens sista år har tagits emot i förbundsfullmäktige, i juni året därpå.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag och varje revisor är till funktion och organisation ett självständigt organ.

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Jonas Ransgård (M), ordf

Göteborg

Birgitta Eriksson(S), vice ordf

Härryda

Per Waborg (SD)

Lerum

Amandus Carlenfors (V)

Göteborg

Jan-Erik Lindström (S)

Mölndal

Mötesdagar 2024

5 februari

12 mars

15 april

14 maj

4 juni

16 september

6 november

Styrande dokument

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad