Antagningsnämnd

Antagningsnämnden bereder frågor inom det livslånga lärandet. Antagningsnämnden fastställer årligen fokusområden för arbetet inom avdelning Utbildning samt beslutar om antagningen till gymnasieskolan, på uppdrag av medlemskommunerna.

Målgrupperna utgörs av cirka 240 000 elever, drygt 20 000 pedagoger och cirka 1 500 skolledare. Arbetet är koncentrerat till pedagogisk utveckling och det öppna utbildningslandskapet och omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för.

För cirka 20 år sedan formulerade utbildningsgruppen (som antagningsnämnden hette då) regionalpolitiska utbildningsmål vilka har bidragit till att utveckla verksamheten så som den är uppbyggd idag.

Ledamöter

Antagningsnämnden har 16 ledamöter och sammanträder cirka åtta tillfällen varje år. Ledamöterna är utsedda av förbundsfullmäktige. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Renée Bengtsson (S), ordförande, Lerum.

Axel Darvik (L), vice ordförande, Göteborg.

Ledamöter
Namn


Renée Bengtsson (S) Ordförande

Lerum

Axel Darvik (L) Vice ordförande

Göteborg

Lena Camp (SD)

Ale

Heidi Hankanen Ängberg (C)

Alingsås

Hakan Önal (M)

Göteborg

Sara Carlsson Hägglund (V)

Göteborg

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Göteborg

Inga-Lena Persson (MP)

Härryda

Emanuel Forsell (M)

Kungsbacka

William Hult (S)

Kungälv

Anna Chorell (M)

Lilla Edet

Jacob Wihlborg (S)

Mölndal

Katarina Bosetti Kristoffersson (S)

Partille

Annika Åberg Darell (V)

Stenungsund

Bertil Ahlstrand (SD)

Tjörn

Robertho Settergren (KD)

Öckerö

Mötesdagar 2024

8 februari
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 mars
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

11 april (preliminärantagning)
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

23 maj
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

25 juni (slutantagning) (tisdag)
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

26 september (reservantagning)
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

24 oktober
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

5 december
Tid: 9.00–12.00.
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

I fokus

Relaterat material

Uppdaterad