Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för GR:s verksamheter, utveckling och ekonomi.

Styrelsen godkänner den ettåriga plan- och detaljbudgeten samt utser ledamöter i beredningsgrupperna för arbetsmarknad, social välfärd och miljö och samhällsbyggnad.

Ledamöter

Förbundsstyrelsen har 27 ledamöter och 18 ersättare och sammanträder cirka sju gånger per år. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordföranden. Presidiet har också utsetts till arbetsutskott, vilket innebär att de bereder samt fattar beslut i vissa frågor. Mandatperioden för förbundsstyrelsen är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Jonas Attenius (S), ordförande, Göteborg. Bild: Marie Ullnert

Axel Josefson (M), 1:e vice ordförande, Göteborg. Bild: Marie Ullnert

Miguel Odhner (S), 2:e vice ordförande, Kungälv

Marith Hesse (M), 3:e vice ordförande, Partille

Ordinarie ledamöter

Namn

Kommun

Jonas Attenius (S), ordf

Göteborg

Axel Josefson (M), 1:e vice ordf

Göteborg

Miguel Odhner (S), 2:e vice ordf

Kungälv

Marith Hesse (M), 3:e vice ordf

Partille

Jörgen Fogelklou (SD)

Göteborg

Jenny Broman (V)

Göteborg

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S)

Göteborg

Martin Johansen (L)

Tjörn

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet

Stefan Jägnert (SD)

Kungsbacka

Jan Utbult (KD)

Öckerö

Karin Pleijel (MP)

Göteborg

Hampus Magnusson (M)

Göteborg

Anette Holgersson (V)

Lerum

Johannes Hulter (S)

Göteborg

Olof Lundberg (S)

Stenungsund

Viktor Lundblad (M)

Lerum

Martin Wannholt (D)

Göteborg

Peter Arvidsson (SD)

Härryda

Stefan Gustafsson (S)

Mölndal

Marie Brynolfsson (V)

Göteborg

Mikael Berglund (M)

Ale

Magdalena Sundqvist (S)

Kungsbacka

Elin Andersson (L)

Mölndal

Daniel Filipsson (M)

Alingsås

Per Vorberg (M)

Härryda

Lisa Andersson (M)

Kungsbacka

Ersättare

Namn

Kommun

Marina Johansson (S)

Göteborg

Nina Miskovsky (M)

Göteborg

Frej Dristig (SD)

Lilla Edet

Annika Åberg Darell (V)

Stenungsund

Maria Brauer (S)

Öckerö

Anneli Rhedin (M)

Göteborg

Ludwig Andréasson (S)

Tjörn

Kajsa Räntfors (L)

Lerum

Emmyly Bönfors (C)

Göteborg

Timothy Treville (SD)

Partille

Nedzad Deumic (KD)

Stenungsund

My Högfeldt (MP)

Mölndal

Merjem Maslo (M)

Mölndal

Dennis Ljunggren (S)

Ale

Simon Waern (S)

Alingsås

Patrik Linde (S)

Härryda

Thorbjörn Carlsson (S)

Partille

Gun-Marie Daun (KD)

Kungälv

Mötesdagar 2024

23 februari

22 mars

24 maj

11 juni

27 september

25 oktober

29 november

Handlingar

Senaste möte

Tidigare handlingar och protokoll

2023-12-12

2023-11-24

2023-10-27

2023-09-29

2023-06-13

2023-05-12

2023-03-24

2023-02-10

2022-11-25

2022-10-21

2022-09-30

2022-06-14

2022-05-13

2022-03-18

2022-02-11

Styrande dokument

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad