Beredningsgrupp social välfärd

Gruppen bereder ärenden till förbundsstyrelsen, bevakar utvecklingen inom det sociala välfärdsområdet samt utbyter erfarenheter. Beredningsgruppen kan även ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen

Ledamöter

Styrgruppen har 15 ledamöter och sammanträder cirka sex tillfällen varje år. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Kent Lagrell

Kent Lagrell (M), ordförande, Öckerö.

Patrik Linde (S), vice ordförande, Härryda.

Ledamöter
NamnKommun
Kent Lagrell (M), ordförandeÖckerö
Patrik Linde (S), vice ordförandeHärryda
Maria Henriksson (SD)Ale
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)Alingsås
Kristina Bergman Alme (L)Göteborg
Nina Miskovsky (M)Göteborg
Per Holm (D)Göteborg
Kalle Sundvall (M)Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S)Kungälv
Eva Andersson (C)Lerum
Mona Burås Dieng (S)Lilla Edet
Ove Dröscher (S)Mölndal
Marie Raask (S)Partille
Eva Falkenkvist (SD)Stenungsund
Erling Alsin (V)Tjörn

Mötesdagar 2022

21 januari
Plats: Teams

23 februari (gemensamt med Styrgruppen för arbetsmarknad)
Plats: Teams

21 april
Plats: Teams

20 maj
Plats: GR

30 augusti
Plats: Teams

29 september

Plats: Teams

3 november

Plats: GR

Föredragningslista

Protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad