Rapport

Prototyper för effektivisering av vattenvård

Vatten bryr sig inte om kartgränser. För att få ett effektivt vattenvårdsarbete behöver också vi arbeta över geografiska och sektoriella gränser. I projektet VÅGOR har relevanta aktörer tillsammans tagit fram prototyper för nya former av samarbete:

Hos aktörer inom och runt Göteborgsregionen finns en stor kunskapsbank om vattenvård och ökad samverkan kan ge åtgärdsarbetet ännu större effekt. I projektet Vattenåtgärder gemensamt och regionalt (VÅGOR) har aktörerna tillsammans tagit fram prototyper för nya former av samarbete:

  • Regional karttjänst
  • Värderingsverktyg
  • Regional vägledare
  • Utbildningspaket

Prototyperna syftar till att på sikt förenkla för kommuner och andra aktörer att samarbeta kring åtgärder inom klimatanpassning, vattenstatus och biologisk mångfald i vattenmiljöer.


I korthet

Publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

VÅGOR - Vattenåtgärder gemensamt och regionalt

GR:s roll

Projektledare

Samarbetspartner/s

Göteborgsregionens medlemskommuner, 8+fjordar och Sportfiskarna.

Finansiär/er

Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Uppdaterad