13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

I fokus

Ny strategi ska locka fler till VA-branschen

Christer Johansson bytte bana och arbetar nu för fler ska arbeta inom vatten och avlopp.

Strategisk bemanning i förskolan

En kostnadsfri utbildningsserie för rektorer som vill stärka verksamheten med rätt kompetens

Hitta direkt

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Våra sakområden