13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

I fokus

Statistik och analys i Regionala bilder

Ett kunskapsunderlag i flera delar som lyfter frågor om fysisk planering i Göteborgsregionen

Spel som kreativt verktyg i ungdomsdialog

Ungdomar i Stenungsund gav förslag på hur skolans lokaler kan nyttjas efter skoltid genom att spela Minecraft

Ändrade öppettider från den 7 augusti

Se även särskilda öppettider i samband med helgdagar

Hitta direkt

Aktuellt inom kurs och konferens

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Våra sakområden