13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

I fokus

AI och kompetensförsörjning inom välfärden

Läs förstudien som GR har tagit fram på uppdrag av kommundirektörerna

Ändrade öppettider fredag 17 maj

Dagen före pingstafton håller GR:s reception och diarium öppet 8–12. Du kan även nå oss på gr@goteborgsregionen.se.

Hitta direkt

Aktuellt inom kurs och konferens

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Våra sakområden