13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

I fokus

Strategiskt dialogmöte mellan utbildningschefer och arbetslivet

Hur kan samverkan stärka kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen?

AI och kompetensförsörjning inom välfärden

Läs förstudien som GR har tagit fram på uppdrag av kommundirektörerna

Hitta direkt

Aktuellt inom kurs och konferens

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Våra sakområden