Tillgänglighetsredogörelse för goteborgsregionen.se

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur goteborgsregionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av innehållet på webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från goteborgsregionen.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Alla videofilmer på webbplatsen är inte textade eller syntolkade. Se rubriken Oskäligt betungande anpassning nedan.
  • Alla dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Se rubriken Oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning

GR åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videofilmer. GR har tagit fram filmer för att till exempel berätta om projekt, utbildningar och andra verksamheter. Dessa vänder sig inte till en bred allmänhet, utan i första hand till anställda och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners.
  • Dokument. GR har publicerat ett stort antal rapporter och andra dokument. Dessa vänder sig inte till en bred allmänhet, utan i första hand till anställda och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning samt i vissa fall textning.

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen har testats dels av en extern aktör (Consid), dels genom självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes inför att webbplatsen lanserades den 11 oktober 2021.

I september 2023 testade företaget Funka startsidan på 1 784 offentliga webbplatser. Endast 309 uppfyllde kraven i lagen om digital tillgänglighet. GR:s webbplats var en av dem.
Funkas inkluderingsbarometer 2023 Länk till annan webbplats.

Uppdaterad