Politik

Göteborgsregionen (GR) styrs av politiker från de 13 medlemskommunerna. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Det finns flera politiska organ inom GR:

Organisationsskiss med olika blå rutor som beskriver de olika politiska sammanslutningar som tillsammans utgör GR:s politiska organisation

GR:s politiska organisation

Mer om vår verksamhet

13 medlemskommuner

Totalt bor drygt en miljon invånare i Göteborgsregionen

Vad vi gör

Så gör 13 kommuner skillnad tillsammans

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Uppdaterad