Sakområden

Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen personer. Företagens intresse för regionen är stort.

Detta är positivt men medför också utmaningar. För att möta dessa arbetar kommunerna tillsammans inom ett antal sakområden. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att alla som bor och verkar i regionen ska ha ett gott liv.

Uppdaterad