Vad vi gör

Det är klokt att växa tillsammans. I Göteborgsregionen tar 13 kommuner sig an utmaningarna gemensamt. Samverkan leder till att regionen utvecklas och ger även resultat i den enskilda kommunen. I slutändan handlar det om att alla som bor och verkar här ska ha ett gott liv.

Samverkan i Göteborgsområdet sträcker sig tillbaka till 40-talet. Idag har kommunerna en etablerad samverkan genom GR. Samverkan handlar om alltifrån att genomföra korta insatser till att driva längre processer, förflytta positioner och att förändra strukturer. För att möta utmaningarna i samhället krävs ett medvetet arbete under lång tid.

GR:s 13 medlemskommuner

Det ska vara enkelt att leva i Göteborgsregionen

Dagens invånare och företagare förväntar sig att det ska vara lätt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommungränserna går. Genom GR kan medlemskommunerna öka kvaliteten och skapa samordningsvinster. Tillsammans går det att hitta vägar som kan leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt skapa utrymme för innovation.

GR är en arena för utveckling

Utmaningar är en stark drivkraft för utveckling. Genom samverkan kan medlemskommunerna ta fram nya metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag. Här tar sig kommunerna an gemensamma problem, undersöker, laborerar och testar möjliga lösningar.

13 kommuner tillsammans kan påverka

13 kommuner som arbetar tillsammans blir starka och kan påverka. GR tillvaratar medlemskommunernas intressen gentemot staten och andra beslutande organ. Storstadsregionens perspektiv lyfts in i regionala, nationella och internationella sammanhang.

På de här sidorna kan du läsa mer om vad vi gör:

Mer om vår verksamhet

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Sakområden

Vi arbetar för att regionens en miljon invånare ska ha ett bra liv

Se vad 13 kommuner åstadkommer tillsammans

Uppdaterad