Nätverk

Här hittar du alla nätverk som GR driver ihop med medlemskommunerna och andra parter. Läs mer om hur vi arbetar tillsammans i Göteborgsregionen under Samverkan och påverkan.