Artikel

Samverkan gör skillnad – en interaktiv berättelse

Samverkan gör skillnad. Vill du veta hur? Utforska vår interaktiva berättelse! Här kan du ta del av tre exempel på hur de 13 kommunerna i Göteborgsregionen möter samhällsutmaningarna tillsammans.

Beata Svensson, undersköterska samt en av de boende på äldreboendet som har VR-glasögon på sig. Längst ner finns fyra val som kan göras i den interaktiva berättelsen: Dricksvatten, Välfärdsteknik, Skolnärvaro samt Följ oss.

Beata Svensson är undersköterska på ett äldreboende i Kungälv. Hon är en av dem som du möter i den interaktiva berättelsen.

I den interaktiva berättelsen möter du chefer och medarbetare inom tre olika områden:

  • Hur kan vi säkerställa att vattnet räcker till för alla? Klimatförändringar påverkar tillgången, och antalet invånare i Göteborgsregionen blir allt fler.
    Med Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten i Göteborg, och Christer Johansson, VA-ingenjör i Alingsås.

  • I en tid med ökande behov av omsorg och brist på personal, på vilket sätt kan välfärdsteknik vara en del av lösningen?
    Med Samuel Sjunnesson, metodutvecklare, och Beata Svensson, undersköterska, Kungälv.

  • Allt fler elever kan eller vill inte gå till skolan. Hur kan vi stötta barn och unga och ge dem de bästa förutsättningarna att möta framtiden?
    Med Åsa Ericson, förvaltningschef Utbildning i Ala samt Peter Wärne Atterfelt, ledare för skolnärvaroteamet i Härryda.

Uppdaterad