Metod och verktyg

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Detta kunskapsstöd, i form av en webbportal, är ett första steg i den allmänna kompetensutveckling som många av kommunernas verksamheter behöver då en lagstiftning där kommunen får ett ökat ansvar för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet träder i kraft 1 juli 2023.

GR har tillsammans med avdelning Brottsförebyggande och trygghet vid stadsledningskontoret i Göteborg Stad tagit fram kunskapsstödet som bygger på innehåll från olika myndigheter och betrodda verksamheters webbsidor och sammanställts på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen kring kommunens ansvar och att ge stöd till förvaltningar och bolag vad man kan och bör göra för att upptäcka och motverka brott.
Sidan är uppbyggd utifrån följande huvudområden:

  • Trygghetsskapande
  • Motverka brott
  • Utsatt för brott

Sidan är uppbyggd i flera nivåer. Genom att klicka på länken kommer användaren vidare till olika teman som i sin tur länkar vidare till t.ex. en webbsida, film eller dokument.

Sidan är fortfarande under utveckling och vi tar gärna emot dina synpunkter på förbättringar. Dessa skickar du till nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

Skärmbild från webbplatsen om Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

I korthet

Framtagen

2023

GR:s roll

Göteborgsregionen har producerat webbplatsen på uppdrag av Göteborgs stad.

Uppdaterad