Publikation

Utbildningsgruppens verksamhet mandatperioden 2019–2022

Denna skrivelse syftar till att ge en överblick över Utbildningsgruppens verksamhet under mandatperioden. Den ger en sammanfattande bild över olika insatser och åtgärder som medlemskommunerna tillsammans med GR har genomfört under perioden, med avstamp i de fokusområden som Utbildningsgruppen hanterat.

I korthet

Publiceringsår

2022

Uppdaterad