Artikel

”Vi säkerställer att kommunernas utmaningar lyfts fram”

– Genom att delta i nationella och regionala dialoger säkerställer vi att kommunernas utmaningar och dilemman lyfts fram, säger Rickard Vidlund, kommundirektör i Öckerö.
För närvarande ingår han i två nationella sammanhang. Det ena gäller civilt försvar, det andra rör kommuners beredskap.

Rickard Vidlund i svart kavaj står leende framför en skärgårdsmiljö.

– Men det handlar inte bara om att påverka, utan även om att ta med funderingar från de nationella grupperingarna till kommunerna och stämma av: Är vi på rätt väg? Är det här ett bra sätt att tänka?

Rickard Vidlund är representant i ett nationellt nätverk kring civilt försvar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) driver. I gruppen ingår kommundirektörer samt säkerhetschefer från kommuner runt om i landet. På hemmaplan stämmer Rickard Vidlund av arbetet med GR:s nätverk för kommundirektörer.

Förväntningarna på kommunerna ökar

Det civila försvaret består av statliga myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner. Sedan oktober förra året finns en ny organisation, där tio statliga myndigheter har ansvar för varsin beredskapssektor och länsstyrelserna delas in i sex geografiska civilområden.

– Det finns många nya förväntningar på kommuner och regioner i och med den nya organisationen. Stora investeringar kommer att krävas utifrån det ansvar som kommunerna har. Det handlar om allt från skyddsrum, dricksvatten och livsmedel till att klara sig om det blir brist på el, säger Rickard Vidlund.

Konkret vägledning för kommunledningar

Genom nätverket kan kommunerna, förutom att dela kunskap och erfarenheter, ha en gemensam röst i dialoger med länsstyrelsen och nationella aktörer.

– Det är viktigt att de möter oss på samma sätt, men samtidigt har förståelse för att vi har kommit olika långt. Kommunerna har samma uppdrag men väldigt olika förutsättningar.

Som ett stöd till kommunledningar kommer nätverket att ta fram en praktisk vägledning under hösten. Bland annat innehåller den rekommendationer kring prioriteringar, i form av en trappa som beskriver i vilken ordning arbetet kan göras. Vägledningen visar också på flera goda exempel från kommunerna.

– Tanken är att man ska kunna kontakta varandra och få ett kollegialt lärande genom att dela med sig av bra idéer.

Expert i nationell utredning om beredskap

Rickard Vidlund är en av två kommundirektörer från nätverket som också ingår som expert i den nationella utredningen ”Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap”. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet i mars 2024. I uppdraget ingår bland annat att analysera vilket ansvar och huvudsakliga uppgifter kommuner och regioner bör ha samt att se över nuvarande lagstiftning.

– Utöver detta ska utredningen även titta på principerna för finansiering, hur kostnadsfördelningen mellan regioner, kommuner och staten ska se ut. När det tillkommer nya uppdrag och förväntningar på kommunerna behöver finansieringen följa med. Men det handlar också om vilket tempo vi ska ha. Om det ekonomiska stödet höjs kan vi öka hastigheten, säger Rickard Vidlund.

Uppdaterad