Myndighetsuppdrag

Teknikprogrammet år 4 – gymnasieingenjör

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.

Läs mer

Utbildningen finns med fyra nationella profiler.

Alströmergymnasiet, Alingsås

 • Informationsteknik, utgång Nätverksteknik

NTI Johanneberg, Göteborg

 • Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign

Nösnäsgymnasiet, Stenungsund

 • Design och produktutveckling
 • Produktionsteknik, Produktion och Automation
 • Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign

Elever är behöriga att antas till det fjärde året om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Vissa karaktärsämneskurser är ett förkunskapskrav.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året påbörjas, dock måste studierna till det fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

För behörighet till de nationella profilerna krävs godkända betyg på nedanstående kurser eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll:

 • Design och produktutveckling: Design 1 samt Konstruktion 1
 • Informationsteknik, utgång Nätverksteknik: Programmering 1 samt Dator- och nätverksteknik
 • Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign: Programmering 1 samt Webbutveckling 1
 • Produktionsteknik: Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1
 • Samhällsbyggande: Arkitektur - hus samt Byggnadsverk

Ansökan öppnar i mars 2023. Tillsammans med ansökan ska även examensbeviset bifogas. Sökande som ännu inte avslutat sin gymnasieutbildning ska bifoga kopia på sin individuella studieplan (inklusive betyg).

Om ansökan gäller flera skolor och profiler är det viktigt att valen rangordnas. Om ansökan gäller skolor utanför hemkommunens antagningsområde skickar sökande hemkommuns antagningskansli ansökan vidare.

Om sökande önskar göra omval efter sista ansökningsdag sänds ny ansökan till Gymnasieantagningen. Ansökan tas emot och sökande prövas till eventuell ledig plats. Om platserna till vald utbildning är fyllda läggs behörig sökande i reservkö utifrån när ansökan inkommit. Sena ansökningar tas emot till dess att antagningen avslutas d v s när huvudmännen tar över reservantagningen.

Sökande som är skriven i annan kommun än Göteborgsregionen söker via antagningskansliet i sin hemkommun. Länk till annan webbplats.

Om det finns fler sökande än antal platser på utbildningen är det betygspoängen från elevens gymnasieexamen samt nedanstående urvalskriterier som eleven och övriga behöriga sökande konkurrerar med.

Företräde ges sökande till profil med godkända betyg i kurs:

 • Design och produktutveckling: Bild och form 1a1 samt Cad 1
 • Informationsteknik utgång Nätverksteknik: Webbutveckling1
 • Informationsteknik utgång Mjukvarudesign: Dator- och nätverksteknik
 • Produktionsteknik: Produktionsutrustning 1
 • Samhällsbyggande: Hållbart samhällsbyggande

November - Utbildningsutbudet publiceras.

15 mars - Ansökan öppnar. Ansökan görs via blankett.

5 maj - Sista ansökningsdag.

16 juni - Sista dag för sökande att komplettera sin ansökan med examensbevis.

30 juni - Besked om antagning. Antagningsbesked skickas per post.

28 juli - Sista dag att svara på sitt antagningsbesked. Reservantagning lämnas över till skolhuvudmännen.

Tidplan för skolhuvudmän 2023 Pdf, 120 kB.

Ung tjej som arbetar vid en dator.

Uppdaterad