Nätverk

Chefsnätverket för avfall, vatten och avlopp

Nätverkets syfte är att bidra till hållbar tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfall, vatten ochh avloppsområdet.

Nätverket bildades 2011 i samband med att man slöt avtal mellan Göteborgsregionens kommuner om ett fördjupat regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet i Göteborgsregionen.

Nätverket ansvarar för att behandla de regionala kretsloppsfrågorna (avfall, vatten och avlopp) på en strategisk nivå. Detta omfattar långsiktiga ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling. Nätverket syftar även till strategisk styrning av det gemensamma arbetet som omfattas av avtalet. Nätverket möts cirka fyra gånger per år.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Mattias Mossberg

Ale

John Eriksson

Alingsås

Marianne Erlandson

Göteborg

Jessica Sténhoff

Härryda

Martin Hollertz

Kungälv

Karl Lundgren

Kungsbacka

Annika Andersson

Lerum

Karin Holmström

Lilla Edet

Göran Werner

Mölndal

Per Söderquist

Partille

Camilla Svensson

Stenungsund

David Andersson

Tjörn

Johannes Wallgren

Öckerö

Anteckningar

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

Bild rör i vattenreningsverk

Mötestider 2022

22 februari

Tid: 13 - 15
Plats: Microsoft Teams-möte

19 maj

Tid: Heldag
Plats: Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten

9 juni

Tid: 13 - 16
Plats: Göteborgsregionen GR

20 - 21 september

Studieresa

17 november

Tid: 13 - 16
Plats: Göteborgsregionen GR

Uppdaterad