Nätverk

Chefsnätverket för avfall, vatten och avlopp

Nätverkets syfte är att bidra till hållbar tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom avfall, vatten och avloppsområdet.

Nätverket bildades 2011 i samband med att man slöt avtal mellan Göteborgsregionens kommuner om ett fördjupat regionalt samarbete inom avfall, vatten och avloppsområdet i Göteborgsregionen.

Nätverket ansvarar för att behandla de regionala kretsloppsfrågorna (avfall, vatten och avlopp) på en strategisk nivå. Detta omfattar långsiktiga ställningstaganden i frågor som rör regionens utveckling. Nätverket syftar även till strategisk styrning av det gemensamma arbetet som omfattas av avtalet. Nätverket möts cirka fyra gånger per år.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Jesper Normén

Ale

Lovisa Björnsdotter

Alingsås

Marianne Erlandson

Göteborg

Jessica Sténhoff

Härryda

Vakant

Kungälv

Ulrika Granfors

Kungsbacka

Vakant

Lerum

Karin Holmström

Lilla Edet

Elin Rosenberg Elebring

Mölndal

Ulrika Asztély Nilsson

Partille

Camilla Svensson

Stenungsund

David Andersson

Tjörn

Andreas Beutler

Öckerö

Anteckningar

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

Bild rör i vattenreningsverk

Mötestider 2023

27 januari

27 april

8 juni

5 oktober

30 november

Uppdaterad