Nätverk

Nätverket för samhällsbyggnadschefer

Nätverket är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor och en avstämningsgrupp i aktuella regionala sakfrågor. Nätverket är också ett forum för utveckling av praktiskt samarbete kring kommunala verksamhetsområden. Gruppen träffas cirka åtta gånger per år.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Mattias Mossberg

Ale

Jenny Perslow

Alingsås

Alexander Danilovic

Stadsbyggnad, Göteborg

Marie Peterson

Fastighet, Göteborg

Per Wingquist

Trafik, Göteborg

Henrik Levin

Stadsledning, Göteborg

Vakant

Härryda

Lovisa Eld

Kungsbacka

Anders Holm

Kungälv

Peter Wallentin

Lerum

Karin Holmström

Lilla Edet

Björn Marklund

Mölndal

Sofia Hellberg

Partille

Daniel Jerling

Stenungsund

Marie-Louise Bergqvist

Tjörn

Andreas Beutler och Anders Ohlsson

Öckerö

Tidigare möten

Kontakt

Maria Sigroth

Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad

031-335 50 73

Lyftkranar vid bygge

Mötestider 2022

4 februari

Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

4 mars

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 april

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

10 maj

Tid: 09.00–12.00
Plats: Lindholmen

16-17 juni

Tid: Studiebesök, heldagar
Plats: Plats för studiebesöket är inte bestämd.

2 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

14 oktober

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

10–11 november

Tid: Lunch-lunchmöte
Plats: Arken

9 december

Tid: 09.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad