Nätverk

Nätverket för samhällsbyggnadschefer

Nätverket är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor och en avstämningsgrupp i aktuella regionala sakfrågor. Nätverket är också ett forum för utveckling av praktiskt samarbete kring kommunala verksamhetsområden. Gruppen träffas cirka åtta gånger per år.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Mattias Mossberg

Ale

Jenny Perslow och Jonas Sjölin

Alingsås

Jenny Adler

Stadsbyggnad, Göteborg

Marie Persson

Exploatering, Göteborg

Henrik Levin

Stadsledning, Göteborg

Louise Skålberg

Härryda

Lovisa Eld

Kungsbacka

Anders Holm

Kungälv

Emma Kjernald

Lerum

Karin Holmström

Lilla Edet

Björn Marklund

Mölndal

Monica Daxler

Partille

Stefan Svedhem

Stenungsund

Marie-Louise Bergqvist

Tjörn

Andreas Beutler och Anders Ohlsson

ÖckeröTidigare möten

Kontakt

Lyftkranar vid bygge

Mötestider 2024

2 februari

1 mars

12 april

17 maj

13–14 juni

6 september

11 oktober

14–15 november

13 december

Uppdaterad