Nätverk

VA-nätverket

Nätverket består av VA-ansvariga tjänstemän i Göteborgsregionens kommuner och är en plattform för utbyte av information och erfarenheter mellan kommunerna inom vatten och avloppsområdet.

Nätverkets syfte är att bidra till uthållig tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom VA-området. Arbetet syftar till att lösa regiongemensamma frågor och genomföra praktiskt utvecklingsarbete. Den regionala vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Regional vattenförsörjningsplan

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Gunnel Borgström

Ale

Johan Ekedahl

Alingsås

Emma Hansryd

Göteborg

Anna Lanne Davidsson

Göteborg

Lisbeth Högström

Härryda

Rebecka Stomvall Gill

Kungälv

Annika Malm

Kungsbacka

Anders Möller

Lerum

Franz Wallebäck

Lilla Edet

Tony Strandh

Mölndal

Catarina Linnér

Partille

Johan Jillmyr

Stenungsund

Martin Lilja

Tjörn

Lisette Larsson

Öckerö

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

Vattenkran som droppar

Mötestider 2022

3 mars

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

28 april

Tid: 9.00–12.00
Plats: Alelyckan

2 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

8 september

Tid: 9.00–12.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

27 oktober

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

1 december

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad