Nätverk

VA-nätverket

Nätverket består av VA-ansvariga tjänstemän i Göteborgsregionens kommuner och är en plattform för utbyte av information och erfarenheter mellan kommunerna inom vatten och avloppsområdet.

Nätverkets syfte är att bidra till uthållig tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom VA-området. Arbetet syftar till att lösa regiongemensamma frågor och genomföra praktiskt utvecklingsarbete. Den regionala vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Regional vattenförsörjningsplan

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Annika Woldenius

Ale

Johan Ekedahl

Alingsås

Emma Hansryd

Göteborg

Josefin Lundberg Abrahamsson

Göteborg

Anders Lorentzon

Härryda

Maria Hübinette

Kungälv

Catarina Sundberg

Kungsbacka

Elin Odehed

Lerum

Franz Wallebäck

Lilla Edet

Tony Strandh

Mölndal

Malin Bugaj

Partille

Johan Jillmyr

Stenungsund

Oscar Larsson

Tjörn

Lisette Larsson

Öckerö

Kontakt

Vattenkran som droppar

Mötestider 2024

29 februari

11 april

31 maj

29 augusti

17 oktober

28 november

Uppdaterad