Nätverk

VA-nätverket

Nätverket består av VA-ansvariga tjänstemän i Göteborgsregionens kommuner och är en plattform för utbyte av information och erfarenheter mellan kommunerna inom vatten och avloppsområdet.

Nätverkets syfte är att bidra till uthållig tillväxt inom Göteborgsregionen genom att stödja och underlätta samarbete och samverkan inom VA-området. Arbetet syftar till att lösa regiongemensamma frågor och genomföra praktiskt utvecklingsarbete. Den regionala vattenförsörjningsplanen ligger till grund för arbetets inriktning och innehåll.

Regional vattenförsörjningsplan

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Annika Woldenius

Ale

Johan Ekedahl

Alingsås

Emma Hansryd

Göteborg

Anna Lanne Davidsson

Göteborg

Lisbeth Högström

Härryda

Maria Hübinette

Kungälv

Annika Malm

Kungsbacka

Vakant

Lerum

Franz Wallebäck

Lilla Edet

Tony Strandh

Mölndal

Malin Bugaj

Partille

Johan Jillmyr

Stenungsund

Oscar Larsson

Tjörn

Lisette Larsson

Öckerö

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

Vattenkran som droppar

Mötestider 2023

2 mars

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

20 april

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

1 juni

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

7 september

Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt

19 oktober

Tid: 9.00–10.00
Plats: Alelyckan, Göteborgs stad

30 november

Tid: 9.00–12.00
Plats: Göteborgsregionen (GR)

Uppdaterad