Reglementen, arbetsordningar, instruktioner och delegation

Här hittar du styrande dokument som är riktade till våra politiska grupperingar eller till verksamheten inom Göteborgsregionen (GR). Förbundsfullmäktige eller förbundsstyrelsen har beslutat om dessa dokument.

Styrande dokument

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74