Tillgänglighet för ansökningswebben indra2.se

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ansökningswebben indra2.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är indra2.se?

2021 nyutvecklades elevsidan indra2.se, bland annat i syfte att fullt ut tillgänglighetsanpassa webbplatsen, så att den uppfyller samtliga krav i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

En uppföljande tillgänglighetsgranskning av den nyutvecklade indra2.se genomfördes under hösten 2021 av extern aktör, Consid, som sammanfattat granskningen i en rapport. Granskningen rekommenderar några ytterligare justeringar, se under rubrik Innehåll som inte är tillgängligt. Dessa kommer att göras inom ramen för systemförvaltningen under 2022-2023.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från indra2.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta Gymnasieantagningen via mejl till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se alternativt per telefon 031-335 51 30.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela indrasupport@goteborgsregionen.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

De åtgärder som kvarstår för delar av webbplatsen är exempelvis förtydliganden i programmeringskod, alternativa möjligheter till navigering och läsbarhet samt kontraster i färg och text. För detaljerad information, kontakta Gymnasieantagningen via mejl till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se alternativt per telefon 031-335 51 30.