Tillgänglighet i antagningssystemet Indra

Göteborgsregionen (GR) och Storsthlm står bakom antagningssystemet Indra. Här hittar du information om tillgängligheten i IT-systemet Indra. Vi beskriver vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss.

Hur tillgängligt är IT-systemet?

Indra behöver i vissa delar tillgänglighetsanpassas och ett arbete genomförs för att tillse detta till våren 2021. Via en oberoende granskning av IT-systemet, utfört av Metamatrix, är det klarlagt vilka delar i systemet som behöver anpassas för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

Oskäligt betungande anpassning

En detaljerad redovisning av de krav i lagen som Indra inte uppfyllde vid tidpunkten för granskningen finns inte publicerad här då GR bedömer att resurserna att sammanställa och uppdatera sådan sammanställning skulle överstiga nyttan. Prioritet läggs istället på arbetet med åtgärd. I stort kommer textinformation att kompletteras till visuell information, mer stöd kommer att ges i inmatningsfält, fler så kallade etiketter kommer att läggas till och titel på sidor kommer att förbättras.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du inte kan ta del av informationen i Indra, så ska vi tillse att du får den digitala service du har rätt till.

Mejla Gymnasieantagningen här

Telefon: 031-335 51 30

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, Länk till annan webbplats. som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.