Rapport

Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande

GR och flera av medlemskommunerna har i många år deltagit i kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället. Här presenteras slutrapporten för delprojektet Vägen mot ett resurssnålt resande.

Genom samskapande processer och de deltagande kommunernas "pilotfall" har vi ökat vår gemensamma kunskap om hur vi kan arbeta för att skapa hållbara stationssamhällen.

Slutrapporten i detta projekt är en del av en pågående kunskapsprocess inom GR och Urban Futures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I korthet

Författare

Anna Gustafsson, Ulf Ranhagen

Framtagen/publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Det urbana stationssamhället - Vägen mot ett hållbart resande

GR:s roll

Projektledning


Uppdaterad