Statistik

Folkmängd i Göteborgsregionen 2022

Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. Statistiken kommer även att finnas att ladda ner som pdf inom kort. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.

Folkmängd i Göteborgsregionen 2022

Kommun

2022.12.31

Andel

Ale

32 394

3,0%

Alingsås

42 199

3,9%

Göteborg

596 841

55,7%

Härryda

39 762

3,7%

Kungsbacka

85 801

8,0%

Kungälv

49 068

4,6%

Lerum

43 536

4,1%

Lilla Edet

14 428

1,3%

Mölndal

70 109

6,5%

Partille

39 852

3,7%

Stenungsund

27 870

2,6%

Tjörn

16 275

1,5%

Öckerö

12 800

1,2%

Regionen totalt

1 070 935

100%

Statistik för tidigare år

I korthet

Källa

Stastistikmyndigheten (SCB)

Uppdaterad