Statistik

Folkmängd i Göteborgsregionen 2023

Här kan du se hur många invånare det finns i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner. I pdf-en ser du också hur mycket kommunerna har växt jämfört med föregående år.

Folkmängd i Göteborgsregionen 2023

Kommun

2023.12.31

Andel

Ale

32 446

3,0%

Alingsås

42 382

3,9%

Göteborg

604 616

55,9%

Härryda

39 875

3,7%

Kungsbacka

85 653

7,9%

Kungälv

49 785

4,6%

Lerum

43 706

4,0%

Lilla Edet

14 426

1,3%

Mölndal

70 534

6,5%

Partille

40 730

3,8%

Stenungsund

27 862

2,6%

Tjörn

16 146

1,5%

Öckerö

12 819

1,2%

Regionen totalt

1 080 980

100%

Statistik för tidigare år

Regionala bilder: Tema befolkning

GR har tagit fram Regionala bilder – beskrivning av läget i Göteborgsregionen. Det är ett kunskapsunderlag där ett tema handlar om befolkning. I detta tema kan du läsa om befolkningsmålen, ta del statistik för Göteborgsregionen som helhet och för enskilda medlemskommuner, analyser, framtida befolkningsscenarion och mycket mer.

I korthet

Källa

Stastistikmyndigheten (SCB)

Uppdaterad