Konferensdokumentation

Mötesplats Funktionsstöd 2024

Den här skriften sammanfattar Mötesplats Funktionsstöd i ord och bild. Du får veta mer om vetenskapligt förhållningssätt, kulturmöten, brukarinflytande, känslor, anhörigsamverkan och mycket mer.

För åttonde gången arrangerades Mötesplats Funktionsstöd – två dagar med kunskap och inspiration för oss som arbetar inom Funktionsstöd i Göteborgsregionens medlemskommuner. Totalt deltog nästan 700 personer under dagarna (över 300 per dag).

Läs om:

  • ”Genom ett vetenskapligt förhållningssätt kan vi vaccinera oss mot infodemin", Emma Frans
  • V-iktig, I-ntressant, P-erson – en hälsofrämjande kurs i Göteborgs stad
  • Samverkan och brukarinflytande i fokus för en meningsfull fritid, Partille kommun
  • Kulturmöten – i det stora och det lilla, Patrick Gruczkun
  • Rädda liv med stöd av rutiner och handlingsplaner, Pimpinellagatan servicebostad
  • Så kan vi samverka med anhöriga, god man och medarbetare, Pierre Coder, Kungsbacka kommun
  • Mr Tourette – för ovanlighetens skull, Pelle Sandstrak

Kontakt

I korthet

Framtagen

2024

GR:s roll

Konferensarrangör

Uppdaterad