Nätverk

Nätverket för kommundirektörer

Nätverkets syfte är att ge förutsättningar för framgångsrik samverkan, som skapar utveckling i Göteborgsregionen, med en gemensam prioritering som grund.

Nätverkets syfte är också att ge stöd, inspiration och utmaningar i uppdraget som kommundirektör. Nätverket träffas ca tio gånger per år.

Deltagare

Namn

Kommun/organisation

Maria Kosterlind Reinholdsson

Ale

Maria Standar

Alingsås

Eva Hessman

Göteborg

Tina Eide

Göteborg

Pia Alhäll

Härryda

Malin Aronsson

Kungsbacka

Haleh Lindqvist

Kungälv

Gull-Britt Eide

Lerum

Elisabeth Linderoth

Lilla Edet

Mio Saba

Mölndal

Bengt Randén

Partille

Maria Jonsson

Stenungsund

Evike Sandor

Tjörn

Rickard Vidlund

Öckerö

Gitte Caous

GR

Anteckningar

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Mötestider 2024

2 februari

1 mars

12 april

17 maj

14 juni

6 september

11 oktober

15 november

13 december

Uppdaterad