Nyhet

Nu är GR:s nya politiker utsedda

GR är en fantastisk organisation med 13 kommuner som kan åstadkomma massor tillsammans. Det var en del av budskapet när GR:s förbundsstyrelse och beredningsgrupper samlades i Stenungsund för sitt första möte för mandatperioden.

Tre män och en kvinna står bredvid varandra och ler mot kameran

Förbundsstyrelsens presidium består av (från vänster) Miguel Odhner (S), Kungälv; Marith Hesse (M), Partille och Axel Josefson (M), Göteborg. De är alla vice ordförande. Ny ordförande den här mandatperioden är Jonas Attenius (S), Göteborg,


Nu är alla GR:s politiker för perioden 2023-2026 utsedda efter valen i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.

Både nya och avgående politiker samlades 9-10 februari för en överlämnandekonferens i Stenungsund. GR har många viktiga utmaningar att hantera tillsammans – inom områden som kompetensförsörjning, infrastruktur, trygghet och klimat, konstaterades av flera medverkande. I kriser som flyktingkrisen och pandemin har GR varit en viktig arena för samordning. Vi gör det vi är överens om i Göteborgsregionen och det är en väldig styrka.

Ny ordförande i förbundsstyrelsen är Jonas Attenius (S), Göteborg, och de tre vice ordförandena är Axel Josefson (M), Göteborg, Miguel Odhner (S), Kungälv och Marith Hesse (M), Partille. Dessa fyra utgör presidiet.

I GR:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige är Fredrik Hansson (C), Kungsbacka, ny ordförande, med Pernilla Övermark (S), Mölndal, som vice ordförande.

I Utbildningsgruppen som också är antagningsnämnd för gymnasieskolan är ordföranden Renée Bengtsson (S), Lerum, och vice ordförande Axel Darvik (L), Göteborg.

Även presidierna i de nya beredningsgrupperna är utsedda: Anders Svensson (M) och Marie Brynolfsson (V), Göteborg för arbetsmarknad; Johannes Hulter (S) och Åsa Hartzell (M), Göteborg, för miljö och samhällsbyggnad; samt Marina Johansson (S) och Elisabet Lann (KD), Göteborg, för social välfärd. Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen och omvärldsbevakar även inom sina sakpolitiska områden.

Uppdraget som politiker i GR innebär att representera både sin kommun och sitt parti – i ett Göteborgsregionalt perspektiv.

Läs mer om GR:s politiska grupper här

Uppdaterad